Συμμετοχή εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου σε ενημερωτικές ημερίδες της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

19 Οκτωβρίου 2015

19 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα
2 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε στις ενημερωτικές Ημερίδες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» στην Αθήνα από τον Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Κορνιωτάκη και στη Θεσσαλονίκη από το μέλος του Δ.Σ. κα Βία Θεοδωρίδου.

Σαγκάη

Νέα Υόρκη

Πεκίνο.

Αθήνα