Ο φαρμακευτικός τομέας στην Κίνα

08 Απριλίου 2016

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο έχει εκπονήσει και αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη “AGORA” του Υπουργείου Εξωτερικών, επικαιροποιημένη μελέτη για τον φαρμακευτικό τομέα στην Κίνα.

Μπορείτε να ανασύρεται την εν θέματι μελέτη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hhtp://www.agora.mfa.gr/cn89

H μελέτη περιέχει πληροφορίες για σημαντικές εταιρίες του κλάδου στην Κίνα, καθώς και στοιχεία για τον φαρμακευτικό κλάδο στο Χογκ Κογκ.

Σαγκάη

Νέα Υόρκη

Πεκίνο.

Αθήνα