ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ GREEK LAW DIGEST ΓΙΑ ΤΟ FRANCHISING ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ

Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΛΕΤΑ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ συμμετείχε με άρθρα του για το Franchising και τις Πατέντες, στον ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο οδηγό στην αγγλική γλώσσα από την ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, υπό τον τίτλο «Greek Law Digest- The Ultimate guide to investing in Greece”, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας προσέλκυσης του ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ξένων επενδύσεων.

Στόχος της έκδοσης αυτού του πολυσέλιδου Οδηγού είναι η πληρέστερη δυνατή παρουσίαση  προς τον ξένο επενδυτή ή άλλο ενδιαφερόμενο αναγνώστη του ελληνικού νομικού και θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που αφορά στην Ελλάδα. Συντάκτες των εκθέσεων(reports) του Greek Law Digest είναι εξειδικευμένοι δικηγόροι με πολυετή εμπειρία, διεθνή αναγνώριση και ουσιαστική γνώση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις 30 περίπου ενότητές του.