ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 2011

O Επιχειρηματικός Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων στην Λ.Δ. της Κίνάς, το εμπορίο, τις εισαγωγές καθώς και μέτρα προφύλαξης από πιθανό κίνδυνο εξαπάτησης.