ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΚΕΒΕ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού Βιομηχανικού, Τουριστικού & Ναυτιλιακού Επιμελητήριου για συντομία ΕΚΕΒΕ την (177/21.05.2019) και σύμφωνα με το Καταστατικό του Επιμελητηρίου, καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου μας, Αμερικής 10, Αθήνα (4ος όροφος).

Εάν κατά την πρώτη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το Καταστατικό απαρτία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Κασσιμάτη 1 (Πρώην Λουδοβίκου), Πλ. Οδησσού, Πειραιάς  (2ος όροφος) με τα ακόλουθα προς συζήτηση θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως Γενικής Συνέλευσης

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Προϋπολογισμός
  6. Έγκριση  Προϋπολογισμού
  7. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Έγκριση Διαγραφής μελών.
  9. Διάφορα Θέματα

Υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση με βάση το Καταστατικό έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ τα οικονομικά ενήμερα Μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει μέχρι και την συνδρομή του προηγούμενου έτους (2018) Για το διάστημα 01/01/2019 έως και σήμερα τα μέλη που έχουν εγγραφεί μπορούν να παρακολουθήσουν την Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας παρουσίας σας, παρακαλείστε όπως αποστείλετε συμπληρωμένη εξουσιοδότηση. Υπενθυμίζουμε ότι οι εταιρείες (νομικά πρόσωπα) πρέπει να εξουσιοδοτήσουν είτε τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, είτε να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητήριου. Οι εξουσιοδοτήσεις αποστέλλονται στο fax: 2103629052 ή στο e-mail info@chinese-chamber.gr/old.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία πάνω στο θέμα αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του Επιμελητηρίου στο: 2103629445.