ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

30 Νοεμβρίου 2011

Στον παρακάτω οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας από αλλοδαπούς πολίτες εκτός Ε.Ε. καθώς και το βασικό νομοθετικό πλαίσιο με τις σχετικές διατάξεις για τη σύσταση εταιρειών στην Ελλάδα.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σαγκάη

Νέα Υόρκη

Πεκίνο.

Αθήνα