Διοικητικό Συμβούλιο

Ταμίας

Αδαμόπουλος Κ. Γεώργιος

Σαγκάη

Νέα Υόρκη

Πεκίνο.

Αθήνα