Αίτηση Εγγραφής

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Εμπορίου και εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουργείο Εξωτερικών και με Προεδρικό Διάταγμα (576/27-7-95) λειτουργεί ως ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Κίνας μέσα από ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στα μέλη του Επιμελητηρίου παρέχεται μια σειρά σημαντικών υπηρεσιών:
• αποκτούν διαρκώς νέες επαφές επιχειρηματικών και εμπορικών συναλλαγών.
• συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές.
• συμμετέχουν σε συνέδρια και εκδηλώσεις.
• πραγματοποιούν επαφές μέσω της συμμετοχής τους σε υποδοχές αποστολών.
• συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας.
• συγκαταλέγονται στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων.
• απολαμβάνουν των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου δωρεάν ή σε πολύ μειωμένες τιμές.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ παρέχει εμπορική βοήθεια :

για την πρόσβαση στην αγορά
• δίνει διευθύνσεις
• βρίσκει προμηθευτές και εισαγωγείς
• δημιουργεί συνεργασίες
• πληροφορεί για δασμούς και εισαγωγικές διαδικασίες

για την εξασφάλιση της αγοράς
• εμπορική βοήθεια στις διαπραγματεύσεις
• συνέδρια, εκδηλώσεις, work-shops, σεμινάρια, ημερίδες
• διαμεσολάβηση για την εξεύρεση προσωπικού
• μεταφράσεις
• οργάνωση εμπορικών αποστολών
• συνοδεία αποστολών

μέσω συμπληρωματικών υπηρεσιών
• παροχή συμβουλών για την ίδρυση επιχειρήσεως
• παρέμβαση στην καθυστέρηση πληρωμής(είσπραξης) απαιτήσεων
• μεταφορά τεχνολογίας, Joint Ventures, συμμετοχές σε επιχειρήσεις

Διαδικασία εγγραφής

Τα βήματα για την εγγραφή είναι τα εξής:

α) Συμπληρώστε τη φόρμα με όλα τα απαραίτητα πεδία και πατήστε αποστολή.
β) Θα λάβετε ένα αυτοματοποημένο email (στο email που έχετε επιλέξει) με όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει.
γ) Εκτυπώστε, υπογράψτε και στείλτε τη αίτηση εγγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με email (info@chinese-chamber.gr)
  • Ταχυδρομικά (ΕΚΕΒΕ, Αμερικής 10, Αθήνα 10671)
  • ή με Fax (210 3629052)

Φόρμα - Αίτηση εγγραφής

Εναλλακτικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ατομικές επιχειρήσεις
Εφάπαξ εγγραφή: 150,00 €
Ετήσια Συνδρομή: 130,00 €

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συν. Π.Ε., Ι.Κ.Ε. Α
Εφάπαξ εγγραφή: 150,00 €
Ετήσια Συνδρομή: 160,00 €

Α.Ε., ΑΒΕΕ
Εφάπαξ εγγραφή: 150,00 €
Ετήσια Συνδρομή: 210,00 €

Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Τράπεζες
Εφάπαξ εγγραφή: 250,00 €
Ετήσια Συνδρομή: 430,00 €

Μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή σας στους κάτωθι Τραπεζικούς Λογ/σμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Αριθμός Λογαριασμού: 190/480 846-02
ΙΒΑΝ: GR62 0110 1900 0000 1904 8084 602
SWIFT CODE: ETHNGRAA

EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 00260220940200496371
IBAN: GR 3702602200000940200496371
SWIFT CODE: EFGBGRAA

ALPHA BANK
Aριθμός Λογαριασμού: 388002001000051
IBAN: GR56 0140 3880 3880 0200 1000 051
SWIFT CODE: CRBAGRAA

είτε με μετρητά στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Πληρωμές άνω των 500 €, υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπεζών (όχι μετρητοίς).
Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται η Νομική Μορφή στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στελέχη τουΕπιμελητηρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υπενθυμίζουμε πως δεκτές προς υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο γίνονται μόνο οι Αιτήσεις Εγγραφής που έχουν ευδιάκριτη σφραγίδα
και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου.
Συμπληρώνετε τα στοιχεία πάνω από την ενιαία γραμμή και πάνω στη διακεκομμένη γραμμή.
(1) Συμπληρώνετε την Επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες και όπως είναι καταχωρημένη στην Εφορία (αρμόδια ΔΟΥ).
(2) Συμπληρώνετε το Διακριτικό Τίτλο είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες.
(3) Συμπληρώνετε την Νομική μορφή της εταιρείας με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο που ακολουθεί την συντομογραφία, ή στην περίπτωση που δεν
περιλαμβάνεται σε αυτές, συμπληρώνετε ποια συγκεκριμένη μορφή.
(4) Συμπληρώνετε τον αριθμό απευθείας κλήσης του Αρμόδιου για τις σχέσεις με το Επιμελητήριο ή εάν πρόκειται για τηλεφωνικό κέντρο αναφέρετε και την
αντίστοιχη επέκταση για το γραφείο του.
(5) Συμπληρώνετε ως εταιρικό κεφάλαιο, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρείας εκφρασμένο σε νομισματική αξία Ευρώ.
(6) Συμπληρώνετε ως αριθμό προσωπικού τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(7) Συμπληρώνετε αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τον κωδικό του κλάδου όπου υπάγεστε αφού συμβουλευτείτε τη λίστα του Παραρτήματος.
(8) Συμπληρώνετε ως περιγραφή της δραστηριότητας της εταιρείας συνοπτικά την κύρια ενασχόληση της εταιρείας στην ελληνική γλώσσα, π.χ. Εισαγωγές,
Εξαγωγές, Εμπόριο, Παραγωγή, Κατασκευή, κλπ.
(9) Σύντομη περιγραφή της Κύριας Δραστηριότητας.
(10) Αρμόδιος για τις σχέσεις με το Επιμελητήριο ορίζεται το άτομο στο οποίο θα απευθύνεται το Επιμελητήριο για κάθε θέμα και ταυτόχρονα ο
εκπρόσωπος της εταιρείας στο Επιμελητήριο.
(11) Συμπληρώνετε με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που ακολουθεί την περιγραφή ή προσδιορίζετε αναλυτικότερα την πηγή της πληροφόρησης σας.
(12) Συμπληρώνετε ως Company Name την εταιρική επωνυμία με Λατινικούς χαρακτήρες.
(13) Συμπληρώνετε ως Contact Person με Λατινικούς χαρακτήρες το όνομα που έχετε ήδη καταχωρίσει ως Αρμόδιου για τις σχέσεις με το Επιμελητήριο.
(14) Συμπληρώνετε ως Company main activity την περιγραφή της δραστηριότητας της εταιρείας, όπως στην σημείωση (9)
στα αγγλικά.
(15) Για την δημοσιοποίηση στοιχείων της Εταιρείας σας συμπληρώνετε με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που ακολουθεί την περιγραφή. Στην περίπτωση
που δεν συμπληρώσετε κάποια επιλογή θεωρούμε ότι αποδέχεστε και επιτρέπετε την δημοσιοποίηση των στοιχείων σας. Στην Ιστοσελίδα θα αναρτηθεί η
Επωνυμία της Εταιρείας μέλος, η Πόλη, η Νομαρχία, ο Κλάδος και η Περιγραφή της Δραστηριότητας, όπως μας έχει δοθεί από την παρούσα αίτηση. Η
δημοσιοποίηση σε τρίτους, αφορά εταιρείες που αναζητούν συνεργασίες και η παροχή των στοιχείων σας δίνεται μετά από έγκριση του αιτιολογημένου
αιτήματος κάθε εταιρείας από τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου.
Εάν συμπληρώσετε την τρίτη επιλογή «μη δημοσιοποίησης» τα στοιχεία σας δεν θα δημοσιοποιούνται εάν δεν υπάρχει πρώτα έγγραφη συγκατάθεση της
εταιρείας σας σε κάθε περίπτωση.
Σας υπενθυμίζουμε πως τα οφέλη από την πλήρη και ορθή συμπλήρωσή της είναι αμοιβαία, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικές για μας οι παρατηρήσεις ή
διευκρινίσεις που τυχόν θα χρειαστείτε, για αυτό μη διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί μας σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αλλαγής
στοιχειών.