Ξανθης Σπυρίδων

Απόφοιτος του London School of Economics με εξειδίκευση το Εμπόριο και τη Βιομηχανία.

  • Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της εταιρείας ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ, δεύτερη γενιά οικογενειακή επιχείρηση, με έτος ίδρυσης το 1953 και κύρια δραστηριότητα τη προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.
  • Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Γερμανικής εταιρείας EUROSOL HELLAS ΑΕ, με αντικείμενο την μελέτη, σχεδιασμό, και υλοποίηση ενεργειακών λύσεων για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, με δραστηριότητα στην αγορά της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής.
  • Από το 2008 και μετά από σειρά ετών θητείας στο Διοικητικό του Συμβούλιο, διατελεί Αντιπρόεδρος στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.
  • Ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας του Πειραιά από τις θέσεις του:
    Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Πειραιά
    Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
    Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά