ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ναυτιλίας διεξήχθη στις 29 Ιουνίου στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) (https://chinese-chamber.gr/deltio_typou_genikh_syneleysh/).

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανόταν και η Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη επιτυχώς. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου συνήλθαν σε σώμα την 13η Ιουλίου και εξέλεξαν τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Γιαννίδης Ν. Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδροι

Γιαννίδης Κ. Νικόλαος

Ξάνθης Ζ. Σπυρίδων

Ξηραδάκης Κ. Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας

Τιτόπουλος Β. Δημήτριος

Ταμίας

Αδαμόπουλος Κ. Γεώργιος

Μέλη                         

Γιαγιάκος Β. Βασίλειος

Γιαννακόπουλος Π. Δημήτριος

Δερμάτης Γ. Κυριάκος

Καγκλής Χ. Γεώργιος

Καράβολος Γεώργιος

Παναγιωτίδης Ι. Πάρης

Σπανός Δ. Γεώργιος

Τούντας Γ. Νικόλαος

Τσούκας Σ. Απόστολος

Οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά βάσει αποφάσεως του Δ.Σ.Αφήστε μια απάντηση